Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin cá nhân khách hàng trên website gồm

  • Đơn Hàng: Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

  • Duy Trì Tài Khoản: Kết nối tài khoản của bạn với chúng tôi như các chương trình khách khuyến mãi khách hàng thân thiết.

  • Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: Phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

  • Cá Nhân Hóa: Tổng hợp dữ liệu được thu thập người tiêu dùng. Giúp chúng tôi phục vụ cải thiện tính cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang mua sắm thương mại điện tử Fanmen

  • An Ninh Mạng: Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo tài khoản khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập 

Chúng tôi sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp với các mục đích cụ thể như sau:

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng khi nhận được thông tin mua hàng từ khách hàng.

  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

  • Gửi email tiếp thị, thông tin khuyến mại liên quan đến các sản phẩm chúng tôi cung cấp.

  • Gửi thông báo về các chương trình, hoạt động mới trên website.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích ngoại trừ việc xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch mua hàng.   

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía quản trị website fanmen.vn . Trong trường hợp khác thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật an toàn trên máy chủ của chúng tôi.

4. Thông tin khách hàng với bên thứ ba

Đối tượng thứ 3 có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng trong các tình huống sau đây:

Nhân viên của công ty: Các nhân viên của Fanmen có quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng, để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng.

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, để tuân thủ các quy trình pháp lý.

Đối tác giao hàng: Cung cấp thông tin khách hàng cho các đơn vị giao hàng trong phạm vi thông tin cần thiết.

5.  Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách hàng, ngăn chặn dữ liệu bị mất.

Trong trường hợp xấu nhất máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến thông tin dữ liệu của khách hàng bị mất, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết. 

6. Yêu cầu cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân

Khách hàng hoàn toàn có quyền cung cấp thông tin và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện quá trình này.

Khách hàng có quyền yêu cầu xóa mọi thông tin cá nhân được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi bất cứ khi nào.

Liên hệ
x